Start Ejendomme Skadeservice Vedligeholdelse Øvrigt Kontakt Priser
Special opgaver
Tagskader
Bad og køkken
Ejendomme
Bevaringsværdige bygninger
Rådskader
Liftarbejde
Malearbejde
Smedejern
Døgnvagt 26 50 00 14.   Stormskade, vandskade, indbrud.

    Københavns Bygning & Ejendomsservice.

Greisvej 9, 2300 KBH S.  tel: 26 50 00 14.  mail: KbhBygningsservice@gmail.com
Øvrigt