Start Ejendomme Skadeservice Vedligeholdelse Øvrigt Kontakt Priser

Indbrud

Ved indbrud rykker vi ud og sikrer dine værdier. Vi reetablere så hvidt muligt det ødelagte og sørger for, at døre og vinduer er låst og blændede, så yderligere tyveri forhindres.

            

Stormskade

Ved stormskader skal der handles hurtigt, for at tingene ikke skal udvikle sig. Indbo skal fjernes, bygninger, mennesker og det omliggende område skal sikres mod nedfaldende bygningsdele. Vi afspærrer og sikrer området, hvor der er risiko for nedfaldene tagsten, samt forsøger at standse skaden i at brede sig. Hvis det er muligt og forholdene er til det, lejer vi lift ind og går i gang med det samme.

            

Vandskade

Vandskader er i lighed med stormskader noget der skal reageres hurtigt på, hvis dit hjem og indbo skal reddes. Vi har pumpeudstyr til rådighed, der hurtigt kan fjerne det vand, der er i bygningen, også selvom strømmen er gået. Vi råder over både elektriske pumper, vandstøvsugere og benzindrevne pumper. Vi kommer med en værkstedsvogn og tilkoblet trailer med alt det udstyr, der normalt er brug for til at håndtere vandskader. En hurtig indsats er afgørende for bygningen og inventarets helbred.

          

Døgnvagt 26 50 00 14.   Stormskade, vandskade, indbrud, mangelrapporter.

    Københavns Bygning & Ejendomsservice.

Greisvej 9, 2300 KBH S.  tel: 26 50 00 14.  mail: KbhBygningsservice@gmail.com
Skadeservice